Maandag 2 sepember 2013. De Zonnebloem afd. Vlijmen/Vliedberg.

Tijdens de picknick werd mevr. Nel Berkelmans-van Mierlo gehuldigd wegens haar 25-jarig lidmaatschap.
Zij ontving uit handen van afgevaardige H.Schol van het hoofdbestuur uit Breda een Gouden Insigne, een oorkonde en een vaas met inscriptie.

2013 Dick Buskermolen