Woensdag 31 aug. 2016. Bij De Zonnebloem afd. Heusden werden een tweetal erepenningen voor bijzondere verdiensten uitgereikt aan 2 vrijwilligers.
De penningen werden uitgereikt aan Geertje Christiaanse en Herma Janssen. De uitreiking van de erepenningen werd gedaan door de vice-voorzitter van de Provinciale afdeling, dhr. Henk Schol, in het Gouverneurshuis.

2016 Dick Buskermolen