De Zonnebloem, Kerstviering in De Remise, vrijdag 17 dec. 2010.

Twee jubilarissen, beide 25 jaar vrijwilligster, links Diny Tielemans, rechts Diny de Jong

Nog enkele aanvullingen van De Zonnebloem zelf:

De Gezellen

Voorzitster Regiobestuur Meriam van Mierlo

2010 Dick Buskermolen