De Zonnebloem, afd. Drunen/Elshout, 21 april 2017.

Vrijdag 21 april 2017. Sjan Hornman en Betsie van Nistelrooij werden gehuldigd omdat zij 25 jaar vrijwilligster bij de Zonnebloem zijn.
Sjan heeft ook vele jaren in het bestuur van de afd. gezeten, De man van Betsie, Wil, is enige tijd secretaris en ook penningmeester geweest.
Tevens was er een dankwoordje voor Corrie Huizer en Corry van Baardwijk, die beiden 25 keer mee zijn gegaan op de vakantieweek als vrijwilligster.

2017 Dick Buskermolen