De Zonnebloem, 30-jarig jubileum, deel 1.

Vrijdag 24 oktober 2008. De Zonnebloem, afd. Drunen-Elshout, bestond 30 jaar en naar aanleiding daarvan was er feest in Partycentrum "De Remise". Bij deze gelegenheid werden tevens 5 leden gehuldigd wegens een lidmaatschapsjubileum.
Het betrof hier Netty Maes (12,5 jaar), Corrie Huizer (10 jaar), Cor van den Hoven (12,5 jaar), Sjef van Oers (10 jaar) en Cis Smits (12,5 jaar).

Triple-X

Corrie Huizer

Cis Smits

Netty Maes

2008 Dick Buskermolen