Maandag 1 oktober 2012. Electrische Duofiets.

Op maandag 1 oktober 2012 overhandigde Stichting Stimuleringsfonds Thebe Extra een electrische duofiets aan de bewoners van Zandley.
De Dag van de Ouderen is bij uitstek hét moment om juist die doelgroep te verrassen met een langgekoesterde wens: een electrische duofiets.
Op initiatief van bestuurslid Ton van Dijk en vrijwilliger Harrie Verhoeven heeft voornoemde Stichting besloten een electrische duofiets te schenken aan woonzorgcentrum Zandley.
De Stichting maakt zich ondermeer sterk voor de belangenbehartiging op het terrein van wonen, welzijn en zorg. Dit cadeau is volgens de Stichting in lijn met haar doelstelling om een positieve bijdrage te leveren aan de sociale samenhang in de wijk en tegelijkertijd de zelfredzaamheid van senioren.
Tegelijkertijd is de Dag van de Ouderen een prima moment vanwege het thema “vitaliteit van mensen boven de 55” , aldus Ton van Dijk.
Dat de Zandley verguld is met dit gebaar, dat is wel duidelijk. Schakelring heeft welzijn van haar clienten bovenaan de agenda staan. Deze fiets heeft niet alleen de functie van “bewegen” en “werken aan vitaliteit”. Dit gaat verder. Het stelt onze medewerkers en vrijwilligers in staat om onze clienten te laten “ontmoeten” en “genieten”, in de buurt. Dat past uitstekend in onze “wijkgedachte”, aldus Marion van Beurden, locatiemanager Zandley. "Bovendien, een gewone duofiets is voor veel bewoners te zwaar. Dat deze fiets door trapondersteuning voor een bredere groep clienten geschikt is, dat is fantastisch”.

Links op de fiets Ton van Dijk, secretaris Stimuleringsfonds THEBE EXTRA en rechts Harrie Verhoeven, vrijwilliger De Zandley. Staand Toon Abrahams, bestuurslid Stimuleringsfonds THEBE EXTRA

©2012 Dick Buskermolen