BrabantWonen en Woonveste ruilen woningen met elkaar.

Drunen, dinsdag 12 september 2023. Eric van den Einden, directeur-bestuurder van woningcorporatie Woonveste, kondigt zijn vertrek aan.

Eric van den Einden heeft weloverwogen besloten om per 1 maart 2024 te stoppen als directeur-bestuurder van woningcorporatie Woonveste. Eric gaat vervroegd genieten van zijn pensioen. Hij kondigt zijn vertrek vroegtijdig aan om de organisatie voldoende tijd te geven om een goede opvolger te vinden en om een zorgvuldige overdracht naar de nieuwe bestuurder te waarborgen.

Eric heeft zijn besluit met de volgende woorden aan de organisatie toegelicht: “Sinds augustus 2017 heb ik met heel veel plezier en toewijding aan het roer gestaan van Woonveste. Ik heb het dan ook als een best lastig besluit ervaren om na 6,5 jaar afscheid te nemen van Woonveste. Vanaf medio 2024 wil ik mijn vroegpensioen combineren met vrijwilligerswerk en advieswerkzaamheden in het publieke domein. Met een goede balans tussen mijn eigen tijd/vrije tijd en nuttig bezig blijven. Als ik kijk naar de organisatie, de kwaliteiten van leidinggevenden en medewerkers en de duidelijke visie op de opgaven die voor ons liggen, is dit voor mij ook een logisch en passend moment. Uiteraard is er nog veel te doen en zijn de opgaven ambitieus en ook op sommige vlakken ingewikkeld. Ik ben ervan overtuigd dat de organisatie daar klaar voor is. Een mooie uitdaging voor een nieuwe bestuurder.”

De raad van commissarissen zal onder begeleiding van een extern bureau en samen met de organisatie en Huurdersvereniging op zoek gaan naar een passende opvolger. Lambert Greven, voorzitter van de raad van commissarissen: “We hebben goed samengewerkt met Eric en danken hem voor zijn waardevolle bijdrage. We hebben begrip voor zijn persoonlijke overwegingen om tot deze keuze te komen. Wij stellen het zeer op prijs dat Eric ons in een vroegtijdig stadium heeft geïnformeerd over zijn voornemen. Zo hebben wij voldoende tijd om ons over de opvolging te beraden en daar stappen in te zetten. Als raad van commissarissen hebben we er vertrouwen in dat de ingezette koers gecontinueerd zal worden. We wensen Eric veel succes met zijn toekomstplannen en alle geluk in zijn nieuwe levensfase.”


Drunen/’s-Hertogenbosch, maandag 4 september 2023

BrabantWonen en Woonveste hebben onlangs een ruilovereenkomst getekend.
Woonveste neemt 56 woningen in Vlijmen over van BrabantWonen.
BrabantWonen wordt de nieuwe eigenaar van137 woningen in ’s-Hertogenbosch, 30 appartementen in Rosmalen, 18 woningenen een kindcentrum in Berlicum.
Capital Value heeft als onafhankelijk adviseur deze ruiltransactie begeleid.
In de ruilovereenkomst is opgenomen dat beide corporaties de huurcontracten ongewijzigd van elkaar overnemen.
Naar verwachting zal de ruiling in december 2023 gerealiseerd zijn.
Met deze ruiling dragen beide woningcorporaties woningen over in kernen waar ze verder geen woningen verhuren.
En ze voegen woningen toe aan het werkgebied waar het merendeel van hun woningbezit ligt.
De ruiling komt daarmee tegemoet aan de wens van beide corporaties om woningen te verhuren in het gebied waar hun focus ligt, en waar ze dichtbij en zichtbaar zijn voor de bewoners.

Woonveste heeft een groot deel van haar woningbezit in Vlijmen.
De overname van de 32 appartementen aan de Grootlaan en 24 eengezinswoningen aan de Savornin Lohmanlaan en Dreeslaan in Vlijmen is dan ook een logische stap voor Woonveste.

BrabantWonen neemt 105 aanleunwoningen en 32 zorgappartementen van zorgcentrum De Grevelingen in ’s-Hertogenbosch over van Woonveste en 30appartementen aan De Hoef 1-59 in Rosmalen. Ook 18 woningenen kindcentrum De Schatkistaan de Schoolstraat in Berlicum zijnonderdeel van de ruilovereenkomst.
Deze in totaal 181 woningen en het kindcentrum liggen midden in het werkgebied van BrabantWonen en zijn daarmee een mooie aanvulling op het woningbezit van deze woningcorporatie.

BrabantWonen en Woonveste zijn nu samen de overdracht zorgvuldig aan het voorbereiden om de overgang van de ene naar de andere woningcorporatie goed te laten verlopen voor hun huurders waaronder drie zorgpartijen en een gemeente.
Bij zorgcentrum De Grevelingen is zorgorganisatie Van Neynsel de huurder van de 32 zorgappartementen.
Stichting Woonkring Rosmalen is huurder van de 30 appartementen aan De Hoef.
In Berlicum is de gemeente Sint-Michielsgestel huurder van kindcentrum De Schatkist en huurt zorgorganisatie Cello 18 woningen.

Alle huurcontracten blijven ongewijzigd. De ruilpartners BrabantWonen en Woonveste informeren de huurders, de verhurende zorgpartijen en de gemeente tijdig en uitgebreid over zaken die wel voor hen veranderen. Denk aan de contactgegevens en de nieuwe contactpersonen bij de nieuwe verhuurder. Naar verwachting zal de ruiling in december 2023 gerealiseerd zijn.

Eric van den Einden (links) en Harrie Windmüller, bestuurders van Woonveste c.q. BrabantWonen, tekenen de ruilovereenkomst.

©2023 Dick Buskermolen