Woensdag 5 juli 2023. Basisschool WereldWijs uit Drunen hield een afscheidsdag/cirsusdag. In 2024 fusie met JongLeren. Deel 3.

2023 Dick Buskermolen