Internationale Vrouwendag, De Mand, zondag 8 maart 2015.

In het kader van de Internationale Vrouwendag op 8 maart, werden er enkele activiteiten gehouden voor vrouwen door Vrouwen van Nu in de gemeente Heusden.
Op dinsdag 3 maart was er een wandeling in de Moerputten. Onder begeleiding van een gids werden de Moerputten verkend.
De Internationale Vrouwendag zelf werd gevierd met een inloopmiddag in buurthuis De Mand, Jan Steenstraat 2 in Vlijmen. Vrouwen van Nu hield deze middag in samenwerking met stichting Vluchtelingenwerk. De middag was voor alle vrouwen van de gemeente Heusden.
De bedoeling was dat er gepraat werd en contacten gelegd. Ook had het een leden wervend karakter, was er een Vrouwen van Nu stand, zodat de vrouwen informatie konden krijgen over de afdelingen.
Er was een stand met informatie van Vluchtelingenwerk, de Bibliotheek, Amnestie International, Heusdens Bureau voor Toerisme, Stuurhuis, Die Heijgrave sporthal/ zwembad. Ook voor kinderen waren er activiteiten. En het geheel werd opgeluisterd door de Decibellen. Kortom er was van alles te zien, te kijken, te vragen en te beleven.

2015 Dick Buskermolen