Vrijhoeve en Natuurgebied Langstraat Sprang-Capelle, deel 1

Zondag 22 febr. 2015. Enkele foto's Vrijhoeve Sprang-Capelle en Landgoed Langstraat.

De Winterdijk en het fietspad op de oude Langstraat-spoorlijn begrenzen het Natuurgebied Langstraat en haar omgeving. Het natuurgebied van circa 10 km2 kenmerkt zich door smalle weilanden, op enkele plaatsen omzoomd door elzenhagen en knotwilgen. Het bijzondere karakter schuilt in de combinatie van waardevolle plantengemeenschappen, een fraai door mensenhanden ingericht landschap en de hierbij passende, karakteristieke bebouwing.
Verschillende organisaties (Staatbosbeheer, waterschap de Brabantse Delta, provincie Noord-Brabant en gemeente Waalwijk) zijn verenigd in het Platform Langstraat. Dit platform zet zich in om het natuurgebied Langstraat verder te ontwikkelen en voor iedereen toegankelijker te maken. Staatsbosbeheer probeert door natuurontwikkeling vooral planten te beschermen, die hun bestaan danken aan de bijzondere samenstelling van het grondwater. Agrarisch en particulier landschapsbeheer bevorderen de kwaliteit van de omgeving van dorpskernen. Waterschap de Brabantse Delta, Provincie Noord-Brabant en gemeente Waalwijk maken zich sterk voor het behoud van het cultuurhistorisch erfgoed en de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater.
De samenwerking tussen de verschillende overheden heeft er mede toe geleid dat er nu een goed ontsloten wandelpadennet bestaat. De routes voeren de wandelaar door een mozaļek van natuurimpressies. De hoogtepunten hierin zijn het landgoed Zuidewijn en de natuurreservaten Labbegat, Dullaart en de Dulver.
De wandeling start bij het spoorwegemplacement aan de Julianalaan te Sprang-Capelle

©2015 Dick Buskermolen