Vlijmens Mannenkoor, deel 2

Maandag 24 februari 2014. In de Caleidoscoop huldigde het Vlijmens Mannenkoor 2 jubilarissen voor hen 50-jarig lidmaatschap: André Oremans en Harrie Verhoeven.


Zondag 27 oktober 2013. Het vlijmens Mannenkoor gaf een concert in de parochiekerk van St. Jan Geboorte in Vlijmen-dorp ter gelegenheid van het 90-jarig bestaan van het koor. Hierbij kregen zij versterking van het "Van Lee Mannenkoor" uit Mariaheide. Het concert had als benaming "Oogst van jaren".

Enkele leden van het Van Lee Mannenkoor


Maandag 16 september 2013. Vlijmens Mannenkoor, repetitie in de Caleidoscoop.


©2013/14 Dick Buskermolen