Vlijmen, diversen 2013, deel 2.

Dinsdag 24 september 2013. Het Centrum Jeugd & Gezin Heusden verzorgde recent een gratis oppascursus voor twaalf jongeren. Na enkele lesavonden kregen zij een oppasdiploma uitgereikt.

Sanne, Madelief, Janine en Michelle doen hun ‘oppasbaby’ een luier om.

Rechts Jongerenopbouwwerker Katinka de Reu


Zaterdag 21 september 2013. St. Barbaraschuts uit Vlijmen hield op zaterdag 24 augustus het jaarlijks Koningsschieten. Dit jaar, voor het eerst in de historie, mochten de dames ook mee schieten en kon er dus een Koningin komen in plaats van een Koning. Op het schietterrein aan de Moerputten wist Johan van de Wiel na 234 schoten de vogel naar beneden te halen en daarmee de zittende koning Jeroen van de Bosch, van de troon te stoten..


Zondag 14 juli 2013. Riky Wesel uit Vlijmen heeft  als hobby kuipplanten. Dit is 10 jaar geleden begonnen toen haar man Jos haar met moederdag enkele kuipplanten gaf. Vlak daarna bezochten ze de 2e show van Oranjerievereniging De Kuipplant,waarna zij hiervan lid werd. Momenteel heeft ze 147 verschillende soorten, o.a. erythrina crista-galli, div. soorten solanum en brugmansia. Haar man Jos deelt deze hobby, samen gaan ze regelmatig naar kuipplantenveilingen. Van eind oktober tot mei overwinteren de planten in een kas, waar ze elke week heen gaan om ze te verzorgen. Ziektes worden op een natuurlijke manier bestreden om insecten zoals bijen te sparen. Geinteresseerden kunnen de tuin evt. bezoeken na tel. afspraak met nummer 06-12371021.


Vrijdag 5 juli 2013. Kees van de Water tweewielers vierde in 2013 het 50-jarig bestaan. De daaraan verbonden loterij werd gewonnen door Marcel en Hetty van Bokhoven, die een nieuwe fiets in ontvangst mochten nemen.

Zaterdag 8 juni 2013 ontving Dhr. J.H. (Sjef) de Vaan uit Vlijmen (58 jaar), bij gelegenheid van het 40-jarig bestaan van vriendenvoetbalclub ZGH, uit handen van Burgemeester Jan Hammming de koninklijke onderscheiding "Lid in de Orde van Oranje Nassau".

Sjef de Vaan was destijds één van de oprichters van deze voetbalclub; een club die in eerste instantie alleen uit collega's bestond. Sinds de start in 1972 is Sjef de kartrekker en grote motor achter deze - niet in competitieverband spelende - voetbalclub. En dat alles op vrijwillige basis en in eigen tijd.


Dinsdag 4 juni 2013. Tandartsenpraktijk Vlijmen, Parallelweg-West 54B


Zaterdag 1 juni 2013. In Danscentrum Rosmalen werden zaterdag 1 juni de Nederlands kampioenschappen rolstoeldansen gehouden. Jessy van de Pol is in de latin en in de ballroom Nederlands kampioen geworden, in de combi heeft ze een zilveren medaille behaald.

Links Anouk van Zandvliet uit Nederhemert, rechts Jessy van de Pol


Woensdag 10 april 2013. Bibliotheek Vlijmen: jubileum Bertha van Kessel en Anneke Verdonk.
Samen meer dan 100 jaar actieve betrokkenheid bij het wel en wee van de bibliotheek Vlijmen geeft voldoende aanleiding om Bertha van Kessel en Anneke Verdonk in het zonnetje te zetten. Op woensdag 10 april werd stilgestaan bij het feit dat 60 jaar geleden Bertha van Kessel startte als vrijwilligster van de parochiebibliotheek in Vlijmen-Dorp en Anneke Verdonk in 1973 werd aangesteld als invalmedewerker van de bibliotheek Vlijmen.
Bertha van Kessel maakte zich voor de parochiebibliotheek (1953 tot 1969), de uitleenpost in de bejaarden sociëteit naast de St. Janshof (1969 tot 1985) en vanaf 1965 als vaste kracht van de bibliotheek Vlijmen door haar inzet, gemotiveerdheid en hulpvaardigheid tot een onmisbare en zeer gewaardeerde kracht. De bezoekers van de bibliotheek waren op haar gesteld; als geboren en getogen Vlijmense kende ze iedereen, sprak het Vlijmense “dialect”, en had mede daardoor een hechte band met de lezers. Haar talrijke “voorleesuurtjes” voor de uitleen op de woensdagmiddag zullen zich nog vele Vlijmenaren heugen, evenals haar inbreng tijdens de speciale activiteiten, zoals de Kinderboekenweek. In september 1989 maakte zij gebruik van de mogelijkheid om vervroegd uit te treden.
Anneke Verdonk werd in 1973 aangenomen als invalmedewerkster bij de bibliotheek Vlijmen, die tot 1985 gevestigd was in de wijk Vliedberg. Zij heeft vele uren tijdens (ziekte) verlof van de vaste medewerkers in de uitleen geassisteerd bij het innemen, uitlenen en opruimen van bibliotheekmaterialen. Zij was altijd inzetbaar en genoot van de werkzaamheden, de omgang met haar collega’s en de contacten met het publiek. Ze had altijd een hartelijk woordje klaar voor de vele bezoekers. Het aantal boeken en andere materialen die zij in handen heeft gehad, zijn niet te tellen. Anneke vond het werk zo leuk dat zij pas op haar 68ste verjaardag afscheid nam van het betaald dienstverband.
Aan het dienstverband van Bertha (1989) en Anneke (1994) kwam dan wel een einde maar de bibliotheek en hun collega’s konden ze toch maar moeilijk in de steek laten. Spontaan boden ze beiden daarom ook aan om op vrijwillige basis één van hun specialiteiten te blijven uitoefenen: het “plekken” van boeken en andere herstelwerkzaamheden aan beschadigde bibliotheekmaterialen. In vaktermen noem je dit een additionele taak. Voor de medewerkers van de bibliotheek betekent het dat zij dit niet hoeven te doen en nu tijd vrij kunnen maken voor andere belangrijke zaken zoals ontvangst van groepen en leesbevorderingsactiviteiten.
Tot op de dag van vandaag komen Bertha en Anneke elke woensdagochtend trouw van 09.30 tot 12.30 deze werkzaamheden verrichten. Hun komst wordt nog steeds als zeer positief ervaren.

©2013 Dick Buskermolen