Vlijmen, diversen 2016, deel 1.

Zaterdag 12 maart 2016. NLDoet, De Vijfhoeven, schoolplein opknapppen.


Zaterdag 12 maart 2016. NLDoet, Het Tweede Huis, werk aan dakterras.


Vrijdag 11 maart 2016. NLDoet, Zorgboerderij de Locatie


Zaterag 5 maart 2016. Testdag GALM, testleider Resi Denis bij de test lenigheid lage rug, testpersoon Jan van de Griendt uit Vlijmen.

Dinsdag 1 maart 2016. De winnaar van de winactie “Voordeel met je Biebpas” van de bibliotheek is bekend. Monique van Driel uit Vlijmen heeft een mooi gevulde BiebBox gewonnen! Zij mocht deze in de Bibliotheek in Drunen uit handen van Johanna de Kort in ontvangst nemen.

Monique met haar schoonmoeder.


Vrijdag 19 februari 2016. Corrie Waltz-Dalebout vierde haar 100e verjaardag.
Corrie is geboren op het eiland Schouwen-Duiveland en een echte Zeeuwse.
Ze is opgegroeid op een boerderij, die de weidse naam “Slot Kraaijestein” draagt en nog steeds door familie wordt bewoond. Veel school opleiding was er niet bij in die tijd, na twee jaar HBS werd ze thuis gehouden om mee te helpen. Het gezin bestond uit vader, moeder en 7 kinderen (5 dochters en twee zonen).
Ze waren, zoals de gehele omgeving, streng protestants-christelijk. Door de mobilisatie voorafgaand aan de Tweede Wereldoorlog, leerde ze haar man kennen. Hij kwam uit Utrecht, en was gelegerd op een luchtafweer geschut aan de kust van Schouwen. Pas na de oorlog zijn ze getrouwd en vestigden zich in Utrecht, waar haar man werkte in een aluminium verwerkend bedrijf.
Zijn gehele familie woonde eveneens in Utrecht. Er werden drie kinderen geboren, de oudste in 1947 (Jan), de tweede in 1950 (Hans) en Liesbeth in 1956. Alle drie zijn in leven en hebben een academische opleiding gevolgd. Er zijn drie schoondochters en drie kleindochters 30, 25 en 21 jaar oud.
In 1960 verhuisde het gezin naar Vlijmen (Vliedberg) omdat meneer Waltz ging werken bij Lips in Drunen als expert in de productie en verwerking van aluminium. Dat was een hele stap in die tijd om als protestants-christelijk gezin naar het katholieke Brabant te verhuizen. De kinderen moesten op de fiets naar school in Waalwijk omdat het onderwijs daar vanuit de juiste gezindte werd gegeven.
Liesbeth kon later naar de lagere school in Vlijmen omdat daar, mede door de inspanningen van vader, een christelijke basisschool was opgericht. Dhr. Waltz was actief lid van de protestantse gemeenschap in Vlijmen en vele jaren gemeenteraadslid voor die groepering. Het gezin kende een klassiek structuur: vader werkte de gehele dag en moeder zorgde voor alles er omheen hetgeen ze met verve deed. De zomervakanties waren heel bijzonder. Al in de jaren 50 werden alle gezinsleden en de kampeerspullen in de auto gepropt, en werd er samen met een broer van vader en zijn gezin naar Italië gereden.
De kinderen vlogen uit en in 1975 ging vader met pensioen. Ze leidden jaren een goed leven van veel uitjes, samen fietsen en vooral ook tuinieren. De grote tuin achter het huis aan de Jhr. De la Courtstraat is altijd hun lust en leven geweest, vooral voor Corrie.
Tot een paar jaar geleden deed ze nog het meeste zelf in de tuin, waaronder het verbouwen van groente en fruit. Haar man overleed in 1991. Daarna heeft ze nog een tweede partner in haar leven gekend, waarmee ze een heel fijn bestaan heeft gehad tot aan zijn overlijden negen jaar geleden. Sindsdien is haar leven eenzamer geworden en ook afhankelijker van anderen.
Tuinieren heeft haar altijd erg bezig gehouden maar dat kan ze fysiek niet meer. Haar grote hobby is puzzels oplossen, daarbij vergeet ze alles.
De kerk heeft ook altijd een grote rol gespeeld (de protestantse kerk in het oude dorp en de Lutherse kerkgemeenschap in Heusden).
Haar voornaamste mantelzorgers zijn ook afkomstig uit die kring. De laatste jaren is ze fysiek achteruit gegaan en erg afhankelijk geworden van zorg. Iets wat ze eigenlijk verafschuwt, want ze heeft een sterke drang om alles zelf te doen. Sinds kort is ook haar korte termijn geheugen nogal verminderd. Ze leeft nog altijd alleen in haar huis, maar zonder de dagelijkse zorg van enkele trouwe hulpverleners zou dit niet kunnen. En haar wereld is erg beperkt geworden. Veel van haar vrienden en kennissen zijn inmiddels overleden; ze heeft nog één broer in Zeeland, die bij de oude familie boerderij woont, maar hun communicatie verloopt gebrekkig. Haar gezondheid gaat gestaag achteruit, ze kan zich momenteel nog nauwelijks zelfstandig verplaatsen.
Kortom, het is niet alleen een feest om honderd te worden; voor Corrie is het leven wel een erg grote opgave en wordt het gekenmerkt door heel veel pijn en ongemak. Maar ze wil het nog niet loslaten en was de laatste tijd vast van plan de honderd te halen !.

Corrie is 14 juni 2017 overleden.

Vlnr.: Hans, Corrie, Liesbeth en Jan.


Maandag 25 jan. 2016. Vrouwen van Nu Vlijmen laat iedere verenigingsavond de actie bus rondgaan voor een goed doel. Dit afgelopen jaar was dat voor het Thomas huis in Vlijmen. Coen en Angelique Crum mochten het mooie bedrag van € 231,62 ontvangen.


Zondag 17 jan. 2016. De Decibellen en Kaai Leuk ! in De Mand

©2016 Dick Buskermolen