Nationaal Schoolontbijt, vrijdag 8 november 2013.

Vrijdag 8 november 2013. Een boterham eten met de burgemeester.
Het gebeurt niet elke dag dat je met de burgemeester aan tafel je boterham met stroop mag opeten. Voor leerlingen van groep 7 van basisschool De Vijfhoeven in Vlijmen vond het op vrijdag 8 november 2013 plaats. In het kader van het Nationaal Schoolontbijt schoven ze die dag aan voor een gezamenlijk ontbijt in het gemeentehuis in Vlijmen.
Het Nationaal Schoolontbijt heeft als doel te laten zien dat ontbijten niet alleen lekker is, maar ook nodig en gezond. Om dat te onderstrepen waren er die week in het land tal van activiteiten. Zo hebben zon 200 burgemeesters een klas uit hun gemeente uitgenodigd om samen op het gemeentehuis een boterham te eten. Het Nationaal Schoolontbijt vond in 2013 voor de elfde keer plaats.

2013 Dick Buskermolen