Woensdag 6 jan. 2016. 3-Koningen, Basisschool De Vijfhoeven, deel 1

Woensdag 6 januari 2016 gingen de kinderen van basisschool De Vijfhoeven vanuit de kerk lopen naar school, waar aan de Stichting Voedselbank speelgoed en lege flessen werden overhandigd.

2016 Dick Buskermolen