Vlijmen, Veteranensportclub.

Zondag 12 juni 2011. Dames van de Veteranensportclub tijdens de Veteranensportdag in Geffen.


Zaterdag 14 mei 2011, 25-jarig jubileum.


Zaterdag 7 mei 2011. Veteranensportclub ruimt zwerfafval op.

Drie scholen, twee buurtverenigingen en de veteranensportclub ondertekenden, samen met wethouder Kees van Bokhoven, een convenant voor het ruimen van zwerfafval in hun school- en leefomgeving. De officiŽle aftrap vond plaats op donderdag 14 april 2011 om 17.00 uur op de gemeentewerf van Heusden, Duinweg 37 te Drunen.
In april 2009 is de gemeente Heusden gestart met het Plusproject Zwerfafval. Dit project is bedoeld om het zwerfafval in de gemeente structureel aan te pakken. Participatie is een belangrijk onderdeel van het project. Met een aantal (buurt)verenigingen en scholen wordt een proef gestart om de eigen leef- en schoolomgeving schoon te houden. Het gaat hierbij om buurtvereniging De Helle Schuyt, Buurtvereniging De Maayenblok, Veteranensportclub Vlijmen, OBS Nieuwenrooy, RK Basisschool De Vijfhoeven en RK Basisschool De Wegwijzer.
De convenanten werden afgesloten voor de duur van 6 maanden, te beginnen per 1 mei 2011, als zijnde een pilot. De gemeente stelt eenmalig, voor de duur van het convenant, grijpers en vuilniszakken beschikbaar en draagt zorg voor de afvoer van het zwerfafval. De scholen en verenigingen verplichten zich tot het mininaal 1 maal per 2 maanden schoonmaken van de omgeving en ontvangen hiervoor een vergoeding. Aan het einde van de pilot zal een evaluatie worden gehouden. Indien mogelijk en wenselijk wordt de pilot, in uitgebreidere vorm, omgezet in een structurele samenwerking.

Zondag 13 juni 2010. Dames van de Veteranensportclub tijdens de Veteranensportdag in Bergeijk.


Zondag 14 juni 2009. Veteranensportclub, afd. Vlijmen, tijdens de veteranensportdag in Zijtaart.

©2011 Dick Buskermolen