Onthulling herdenkteken ‘Het delen van de tijd’

Op zaterdag 4 oktober 2014 om 11.00 uur onthulden burgemeester Jan Hamming en enkele Veteranen op het Zuiderbolwerk in de vesting Heusden een algemeen herdenkteken. 
Het herdenkteken is bedoeld voor iedereen die stil wil staan bij een bijzondere ervaring of gebeurtenis in zijn of haar leven.
Het algemeen herdenkteken werd op de Heusdense Veteranendag onthuld omdat medio 2012 de Veteranen een verzoek bij het gemeentebestuur neerlegden voor  het plaatsen van een monument waar zij jaarlijks hun missies kunnen herdenken.
De Kunst Advies Commissie (KAC) heeft vervolgens geadviseerd om het monument niet alleen te koppelen aan de Veteranendag maar een herdenkteken van algemene aard te realiseren.
Gekozen is voor een plek in de vesting Heusden, op het Zuiderbolwerk. Vervolgens is een opdracht verstrekt aan beeldend kunstenaar Margriet Kemper om een herdenkteken te ontwerpen. Een algemeen herdenkteken vraagt om een helder, door iedereen te begrijpen, symbool. De titel van het herdenkteken luidt ‘Het delen van de tijd’. Het bestaat uit een zandloper op een hardstenen sokkel.
Voor de onthulling draagde Margriet Kemper een gedicht voor en volgde een herdenkingsceremonie met medewerking van onder andere Het Heusdens Mannenkoor. 
De commissie beoogde bij voorkeur een plek gelegen in de natuur -prikkelend tot bezinning en overpeinzing- en fysiek goed toegankelijk. Verder gaf zij mee om gebruik te maken van hedendaagse symboliek die voor een groot publiek toegankelijk is.
Het herdenkteken is bedoeld voor iedereen, zowel jong als oud, die stil wil staan bij een bijzondere ervaring of gebeurtenis in zijn of haar leven. Denk hierbij aan het verlies van een dierbare, verdriet om de scheiding van je ouders en bezinning bij moeilijke keuzes in je leven.  Maar het herdenkteken kan ook een functie vervullen bij gebeurtenissen in de samenleving waarbij uiting gegeven wordt aan (nationale/regionale) rouw.  Burgers, scholen, groepen, toeristen, bezoekers, passanten; iedereen die behoefte heeft aan een plek om te herdenken, te bezinnen of troost te vinden, mag hier gebruik van maken. Het herdenkteken is dan ook voor iedereen toegankelijk.

©2014 Dick Buskermolen