Verolme, VSH (Verolme Scheepswerf Heusden) personeel 1965

J. van Duyn, Heusden

Harrie van Overdijk uit Vlijmen met zijn 5 kinderen

Op 15 januari 1965 ontving Dhr. J.N.M.Verharen, werkmeester, uit handen van burgemeester A. van Delft de eremedaille in zilver, verbonden aan de Orde van Oranje Nassau

Dhr. W.F. van Wijk, burgemeester van Wijk en Aalborg, reikte aan de heren H. van Loon, J.Nieuwkoop en P. van Rijswijk (hier op de foto) de ere-medaille in brons verbonden aan de Orde van Oranje Nassau uit.

Dhr. J. van Tilborg, electriciën, ontvangt hier de gelukwensen van directeur A.Rijke

Dhr. H. van Loon

15 januari 1965 jubileum 7 werknemers.
staande 40-jarige jubilarissen, vlnr.: J.C. Nieuwkoop, H. van Loon, P. van Rijswijk en J.N.M.Verharen.
zittend zilveren jubilarissen, vlnr.: A.Mans, J. van Tilborg en C. van Son.

Nathalie wordt begroet door Carnavalsprins Ricarde II van Heusden en zijn Raad.

Dhr. Rijke overhandigde Nathalie een gouden armband met een gouden tientje als herinnering aan deze doop

De Lady Nathalie is een zgn. bevoorradingsschip voor boorplatforms, d.w.z. het zal deze platforms bevoorraden met brandstofolie, drinkwater, industriewater en boorpijpen.

Zaterdag 27 februari heeft het Franse meisje Nathalie Vieljeux (15 jaar), dochter van een reder, bouwnummer 719, een dubbelschroef motorschip van 499 B.R.T., in aanbouw voor de N.V. Dienstverlening Buitengaats, gedoopt en tewatergelaten.

De doopster van de bakkenzuiger "Rotterdam", bouwnr. 718 voor Aannemingsmij. Jac. G. van Oord N.V. uit Utrecht, mevr. K. van Oord-Daminga, ontving bloemen van Christly Rijke.

Mevr. van Oord en Mevr. Rijke

Dhr. Rijke feliciteert de 13-jarige Lieuwe van Oord met de doop van de elevatorbak "Lieuwe", bouwnr. 706a
De "Lieuwe" heeft een lengte van 74 meter, breedte 8,25 meter en een beuninhoud van 697 m3.

Mevr. Van Oord ontvangt hier uit handen van Dhr. Rijke een gouden broche, met daarnaast Dhr. Van Oord aan het woord.

Jaap Andriesse, die vanaf 1932 werkzaam is op de werf, is sinds oktober 1964 ziek

Casper de Vries, werkzaam als pijpfittersbaas, is ziek sinds 12-10-1964.

Afschrijver G.Haase, die als jongen een vreselijke hekel aan leren haden door zijn broer aan armen en benen de school binnengetrokken moest worden, en als hulpje bij Jan van der Pol in de scheepsbouw terecht kwam en via het beroep ijzerwerker afschrijver werd, wordt hier gehuldigd omdat hij 50 dienstjaren heeft. Links op de foto Jan van der Pol, rechtse foto mevr. Haase.

Dhr. Rijke overhandigt Dhr. Haase de gouden penning met het vererend getuigschrift uit namens de in 1777 gestichte Nederlandse Maatschappij voor Nijverheid en Handel. Ook burgemeester van Dijk en Dhr. A.Schreuders,secr. van de O.R., spraken Dhr. Haase toe.

Zaterdag 17 april 1965. De 16-jarige Anita Pieters, dochter van Dr. L.J.Pieters, één der directeuren van Alg. Scheepvaart Mij. N.V. Hudig en Pieters in Rotterdam, ontvangt als doopster van een schip wat haar eigen naam draagt, bloemen van een dochtertje van werfdirecteur A.Rijke.
Het bevoorradingsschip "Lady Anita" heeft een brutotonnage van 499 B.R.T., een lengte van 48,60 meter en een breedte van 10 meter

De "Lady Anita" is het derde schip van een serie van vier, besteld door de N.V. Dienstverlening Buitengaats te Rotterdam.Het vaartuig wordt gebouwd onder speciaal toezicht van Bureau Veritas ter verkrijging van de klasse + I.3/3 L.1.A. & C.P. en zal voldoen aan de eisen van de Ned. Scheepvaartinspctie en die van de Havenarbeidsinspectie.
Om als brandblusboot dienst te doen wordt het schip uitgerust met een wormpomp van het fabrikaat Ter Borg & Mensinga, met een capaciteit van 50 ton/uur bij een opvoerhoogte van 90 meter; de monitor, van het fabrikaat "Total", wordt tevens aangesloten op een schuimtank. Voorts wordt het schip uitgerust met 2 voortstuwingsdieselmotoren van het fabrikaat "Kromhout", type 8FHD240, 8-cylinder, elk met een vermogen van 850 PK bij 750 omw./min. en elk voorzien van een keerkoppeling van het fabrikaat "Brevo" met een reductie van 2,3:1
Als hulpaggregaten worden geinstalleerd 2 dieselmotoren van het fabrikaat "Poyaud", 6-cylinder, type 6SPYI, elk 270 PK bij 1500 omw./min., elk gekoppeld aan een generator van het fabrikaat "Aubrey & Simonin", 150 kW 380 volt, 3-fasen, 50 Hz. en voorts 1 havenaggregaat, bestaande uit een dieselmotor van jet fabrikaat "Poyaud", type 3PYI, 3-cylinder, 69 PK bij 1000 omw./min. gekoppeld aan een generator van het fabrikaat "Aubrey & Simonin, 45 KVA, 380 volt, 3-fasen, 50 Hz.
Om dienst te doen als sleepboot wordt het voorzien van een sleephaak, fabrikaat "Mampaey", met een trekkracht van 20 ton. Voor laad- en losdoeleinden wordt het vaartuig uitgerust met een laadpaal en een 10-tons laadboom, fabrikaat "Poelman"; de laadboom wordt bediend door 2 hydraulisch gedreven laadlieren van het fabrikaat "Hatlapa". Als dekwerktuigen worden voorts nog geinstalleerd een hydraulisch gedreven ankerlier voor hoogvast stalen ankerdamketting 27 mm doorsnede en een hydraulisch gedreven kaapstand met een trekkracht van 10 ton, alsmede een hydraulisch gedreven verhaallier 5 ton, alle van het fabrikaat "Hatlapa", en ten slotte een hydraulische stuurmachine van het fabrikaat "Seffle".

Zaterdagmorgen 9 juli: Dhr. C. v.d. Weele overhandigt de papieren aan Drs. L.J.Pieters, van de "Lady Anita".

Dinsdag 4 mei tewaterlating bouwnr. 706/B "Koos" door Jac. G. (Koos) van Oord Jr. (oudste kleinzoon van de oudste directeur. Dhr. Jac. G. van Oord Sr.) die zijn voornaam aan het schip meegaf.
Het vaartuig is het tweede van een serie van 3 Elevatorbakken , waarvan de eerste ("Liewe") op 26 maart te water gelaten is.

Dhr. van Oord kijkt het boek in wat Koos van Dhr. Rijke ontving.

Medewerkers die aan het vaartuig gewerkt hebben.

Donderdag 22 april afscheid van 3 werknemenrs ivm het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, vlnr.: Dhr. Th. Rijswijk, M.Clement en W.Verhoofstadt.
Bij het afscheid waren aanwezig Dhr. vd Weele, Haaksema, Meerkerk, Van Schijndel (kraanbaas), de Bruyn (baas in de grote loods), de Jong (baas afschrijven), en de eerste en tweede secretaris van de Ondernemingsraad.

Op 26 april ontving W.M. van Kuijk uit handen van burgemeester van Dijk de ere-medaille in brons in de Orde van Oranje Nassau, ivm 40-jarig dienstjubileum.

Dhr. A.Rijke overhandigde een enveloppe met inhoud.

Nadat burgemeester van Dijk verteld had dat hij op 40-jarige leeftijd in een succes agenda had gelezen : 40 jaar is de oude dag van Uw jeugd, waarna hij de agenda had weggegooid, kwam Dhr. A.Schreuders als secretaris van de OR vertellen dat op deze dag in de succes-agenda stond te lezen: de bijbel zegt niet: blijf bij het oude, maar : zie, Ik vernieuw alle dingen.

links J.J.Schmidt, Almkerk, rechts J. van Beijnen, Haarsteeg

Links H. v.d. Kolk, Eethen, rechts A.Casteleijns, Nieuwkuijk

Links J.M. van Loon, Nieuwkuijk, rechts P.G. van Kapel, Wijk en Aalburg.

Links J.M. van Kapel, Heusden, rechts A. v.d. Wiel, Oudendijk.

De adj. directeur, leraren en de geslaagde Bemetel-cursisten.

Vrijdag 2 april ouderenavond voor ouders en leerlingen van de Bedrijfsschool.
Dhr. C. v.d. Weele reikte de Bemetel-diploma's uit aan een 8-tal geslaagden, t.w.:5 voor scheepsmetaalbewerken: A.Casteleijns (Nieuwkuijk), H. v.d. Kolk (Eethen), J.M. van Loon (Nieuwkuijk), A. v.d. Wiel (Oudendijk), J.J.Schmidt (Almkerk), en 3 scheepsbeschieters: J.M. van Kapel (Heusden), J. van Beijnen (Haarsteeg) en P.G. van Kapel (Wijk en Aalburg).
Na een korte pauze sprak Dhr. Valk voor de Stichting Bemetel, Dhr. de Reijer als leraar van de part-time cursusen tot slot H. v.d. Kolk, die namens de geslaagden de leraren als dank een cadeau overhandigde.

Op zaterdag 12 juni werden in bijzijn van Dhr. en Mevr. Verolme legerwagens overgedragen. Deze wagens werden door Verolme Elektra Maassluis geinstalleerd. Het timmerwerk werd uitgevoerd door de houtbewerkingsafdeling van Verolme Scheepswerf Heusden.
De symbolische overdracht vond plaats door het doorknippen van een lint, door de echtgenote van Brigade Generaal T. de Ruig, waardoor de weg vrij werd gemaakt voor de 1e legerwagen van een serie van 100. Een dochtertje van Dhr. A. Rijke bood, onder het toeziend oog van haar vader, de helpende hand.

Op 22 mei vond de tewaterlating plaats van bouwnr. 727, de "Lady Laura", het laatste van de 4 supply-vessels die de werf in opdracht heeft voor de Offshore Marine Services (N.V. Dienstverlening Buitengaats) te Rotterdam.
De doop van het schip werd verricht door Mme Jacques Nizery (echtgenote van de President der Compagnie des Pétroles Total (Ouest Africain) te Parijs.

Linkse foto: rechts naast Mevr. Nizery staat Dhr. Lerolle van de Société Hersent te Parijs, rechts overhandigt Dhr. A.Rijke een broche aan mevr. Nizery.

vlnr.: mevr. en dhr. Nizery, dhr. Dr. L.J.Pieters, dhr. E. de Bailliencourt, één der directeuren van de Société Navale Delmas-Vieljeux te Parijs.

Uitstapje gepensioneerden

Op maandag 10 mei was het 40 jaar geleden dat Dhr. C. van Drunen uit Wijk en Aalburg in dienst kwam. rechtse foto: Dhr. Rijke, directeur, vertelde Dhr. van Drunen dat hij de 17e werknemer is die er 40 dienstjaren op heeft zitten. Drie bereikten een dienstverband van 50 jaar.

Links Dhr. A.Schreuders, rechterfoto speld burgemeester van Dijk de bekende draagmedaille van de Maatschappij van Nijverheid en Handel op.

Collega's feliciteren Dhr. van Drunen

.

vlnr.: Dhr. P.Kamp., Dhr. A.Rijke en Dhr. A.Bax.
Woensdagmiddag 26 mei werd afscheid genomen van A.Bax, afschrijver, en P.Kamp, onderhoudsbankwerker. Beide waren 65 jaar geworden. Dhr. A.Bax is 49 jaar in dienst geweest. Verder waren aanwezig Dhr. G.Verwey, bedrijfsleider, J. v.d. Velden, ass. bedrijfsleider, A.Mes, hoofdbaas, P. de Bruijn, baas, J.Hoeflaken en J. de Waal (namens de O.R.) en H.Haaksema (personeelszaken).

Het gehele gezelschap.

Op 1 juli zijn de gezamenlijke Ondernemingsraden met de directeuren van de verschillende bedrijven, de heren Vermeer, V.M.IJ, Van Heel, V.S.A., De Blois, V.D.S.M., Rijke, V.S.H., Verhoef, V.E. en alle personeelschefs onder leiding van de heren Sonne en Wesseling op excursie geweest naar het oorlogsmuseum in Overloon.

Sportdag 26 juni

Door de stichting V.V.V. afd. Heusden en Omstreken werd in de week van 30 augustus tot en met 4 september een avond-vierdaagse georganiseerd. Door een drietal dames en en een achttal bazen van V.S.H. werd hier in groepsverband aan meegedaan.

©2009 Dick Buskermolen