Venkantbrug.

De Venkantbrug is teruggeplaatst

Met het terugplaatsen van de ijzeren brugdelen werd op 27 januari 2011 de afronding ingeluid van de restauratie van de Venkantbrug tussen Vlijmen en s-Hertogenbosch. De afgelopen negen maanden daarvoor waren de landhoofden en de pijler gerestaureerd. De brugdelen zijn in die periode in de fabriek gestript en geconserveerd. Na terugplaatsing van de brugdelen werden de laatste puntjes op de I gezet. De brug is dan begin februari weer geheel in oude glorie hersteld zijn.

In januari 2010 kende de provincie Noord-Brabant een subsidie toe aan de gemeente Heusden voor de restauratie van de brug. Door een bijdrage van de gemeenten Heusden en 's-Hertogenbosch, ieder circa een kwart van de kosten, werd het mogelijk om te starten met de restauratie van de Venkantbrug.
Staatsbosbeheer heeft vervolgens, op verzoek van de gemeente Heusden, de restauratie van de Venkantbrug uitgevoerd.

Op 6 mei 2010 kon er gestart worden met de inrichting van de bouwplaats. En van de eerste werkzaamheden was het uithijsen van de twee ijzeren brugdelen zodat ze in de fabriek gestript en geconserveerd konden worden. Er was toen ook voldoende ruimte om de twee landhoofden en de pijler onder handen te nemen.

Net als bij de Moerputtenbrug is er tijdens de restauratie zoveel mogelijk gedaan om het oude karakter van de brug te behouden. Al tijdens de eerste sloopwerkzaamheden bleek echter dat de Venkantbrug in een veel slechtere staat verkeerde dan de iets verderop gelegen Moerputtenbrug. De brug is tijdens de Tweede Wereldoorlog opgeblazen. Door de beperkte middelen vlak na de oorlog zijn deze herstelwerkzaamheden niet heel degelijk uitgevoerd, zo bleek nu tijdens de sloopwerkzaamheden. Hierdoor moest helaas meer oud metselwerk worden vervangen dan vooraf geschat. Ook bleek dat de hardstenen elementen, op een paar na, allemaal afgekeurd moesten worden. Om ervoor te zorgen dat het oude karakter van de brug toch zichtbaar blijft, zal n van de verweerde afgekeurde elementen, als verwijzing naar de ouderdom, naast de brug een plaatsje krijgen.

De historische Venkantbrug ligt in natuurgebied De Moerputten, vlakbij Vlijmen en s-Hertogenbosch. De 33 meter lange Venkantbrug is het kleinere broertje van de 600 meter lange Moerputtenbrug die zich eveneens in De Moerputten bevindt.

Donderdagochtend 27 januari 2011 werden de ijzeren brugdelen teruggeplaatst. Daarna werden ze voorzien van ijzeren platen, zodat de Venkantbrug enkele weken later net als de Moerputtenbrug gebruikt kon worden als wandelbrug in de Moerputten.

2011 Dick Buskermolen