Gouden Huwelijksjubileum Toon en Petra Smits-van der Mijden, woensdag 29 april 2015

Woensdag 29 april 2015 vierden Toon (75) en Petra (73) Smits-van der Mijden hun 50-jarug huwelijksjubileum.
Toon is opgegroeid in Giersbergen, Petra in Helvoirt.
In 1961 hebben ze elkaar ontmoet op een agrarische dag, welke gehouden werd in de oude veilinghallen in Elshout.
Toon is uitvoerder geweest in de bouw, bij PBO uit Rosmalen. In zijn vrije tijd heeft hij in het bestuur gezeten van KPJ, tevens spelleider, 15 jaar jeugdleider en 10 jaar in het bestuur bij Presto, bestuur café voetbal cafe d'n Bork, bestuur biljartclub De Vrolijke Rollers (DVR). Andere hobby's van Toon is de moestuin, vissen en biljarten.
Toon en Petra zijn samen vrijwilliger in het Patronaat. Voor hun huwelijk is Petra gezinsverzorgster geweest. Als hobby tuiniert Petra graag en ze zingt in het Ouderenkoor.
Ze hebben 2 zoons, 1 dochter en 4 kleinkinderen.

Gezinsverzorgsters jaren 60

Ouderenkoor

©2015 Dick Buskermolen