Gouden Huwelijksjubileum Toon en Sjaan Geelen-Traa, vrijdag 3 juni 2011, deel 1

2011 Dick Buskermolen