Briljanten Huwelijksjubileum (65 jaar) Ton en Gatske Schuurman-van de Werf.

Zondag 28 januari 2018. Briljanten huwelijksjubileum Ton en Gatske Schuurman-van de Werf.
Ton (89) en Gatske (88) zijn Utrechtenaren, die al 60 jaar in Oudheusden wonen. Ton heeft altijd bij Verolme gewerkt.
Zijn hobby's zijn vogeltjes en zijn volkstuintje, Gatske houdt van breien en puzzelen.
Zij hebben 1 dochter en 2 zonen, 6 kleinkinderen en 4 achterkleinkinderen.


Donderdag 27 maart 2013. Het college ontving een 3-tal bruidsparen die het afgelopen halfjaar 60 jaar getrouwd waren. Vlnr. de bruidsparen Van de Wiel (Drunen), Embregts (Drunen) en Schuurman-van de Werf (Oudheusden) geflankeerd door loco-burgemeester Mark Buijs en de wethouders Wim van Engeland en Kees van Bokhoven.

2018 Dick Buskermolen