Zilveren Huwelijksjubileum Ton en Ingrid Kolmans, zaterdag 16 mei 2015

Zaterdag 16 mei 2015 vierden Ton en Ingrid Kolmans hun 25-jarig huwelijksjubileum.

2015 Dick Buskermolen