Gouden Huwelijksjubileum Tiny en Marie van Bijnen-van Bokhoven, 24 nov. 2017

Tiny van Bijnen en Marie van Bijnen-Van Bokhoven (beide 76 jaar) uit Haarsteeg hebben op vrijdag 24 november 2017 samen met familie, vrienden, kennissen en buurtgenoten hun gouden bruiloft gevierd.
Zowel Tiny als Marie zijn in Haarsteeg geboren en opgegroeid. En ook nu wonen ze nog met heel veel plezier in hun boerderij in de Haarsteegsestraat in Haarsteeg. Tiny en Marie kwamen elkaar regelmatig tegen, onder andere tijdens het stappen met de kermis. En uiteindelijk kregen ze verkering.
Na hun huwelijk in 1967 hebben Tiny en Marie de boerderij overgenomen van de ouders van Marie, die op hun beurt een nieuw huis bouwden naast de boerderij. Om een goed bestaan op te kunnen bouwen, werd de veestapel uitgebouwd met voornamelijk melkkoeien, mestvarkens en ook fokzeugen. De kippen, die voornamelijk door Marie werden gehouden, moesten al snel het veld ruimen, want dat zag Tiny helemaal niet zitten. Al die jaren en nog steeds heeft Marie meegewerkt op het boerenbedrijf. Vooral in de beginjaren, toen alles nog met de hand moest gebeuren, werkten Marie en Tiny samen lange dagen. En dat zeven dagen in de week. Later werd het werk wel iets gemakkelijker door het machinale melken.
Ook nu nog kunnen ze het werken niet laten. Nog altijd wordt er vee gehouden en land bewerkt. Ze zijn dagelijks in de weer met het bedrijf. Hiernaast beoefent Tiny al jaren een grote hobby: biljarten.
Het bruidspaar kreeg 3 kinderen: 1 zoon en 2 dochters en inmiddels 4 kleinkinderen. Gelukkig hoeven ze niet veel te missen van hun kroost, want ze wonen allemaal in Haarsteeg!


Bovenstaande foto De Voorste Venne, donderdag 27 september 2018

2017 Dick Buskermolen