St. Janshof, Nat. Sportweek 2014

Donderdag 24 april 2014. Bewegen aan Tafel!
Stichting de Schroef organiseerde in het kader van de Nationale Sportweek ‘Bewegen aan Tafel’ voor senioren en basisschoolkinderen.
Dit unieke evenement vond plaats in ontmoetingscentrum De Hop in Vlijmen (in woonzorgcentrum Sint Janshof).
Kinderen uit groep 3 en 4 van de Voetiusschool brachten een bezoek aan de senioren om op een plezierige wijze samen te bewegen.
Burgermeester Jan Hamming en combinatiefunctionaris Sebastiaan Verweijen opende deze sportieve middag om 14:00 uur. Kinderen en senioren gingen onder begeleiding van Sebastiaan met allerlei verschillende materialen ‘Bewegen aan Tafel’. Daarbij maakten ze gebruik van de extra mogelijkheden die de tafel hen biedt en vond er volop interactie plaats tussen de senioren en de kinderen. Na het ‘Bewegen aan Tafel’ verzorgen de kinderen van de Voetiusschool een speciaal optreden voor de senioren.
Vanwege het unieke karakter van het evenement waren er een aantal speciale gasten. Allereerst toonde burgermeester Jan Hamming zijn betrokkenheid bij zijn gemeente door niet alleen aanwezig te zijn, maar ook door een actieve rol te vervullen op deze middag. Verder aanwezig waren Peter Groenestein, voorzitter van Stichting de Schroef. Ook het NOC*NSF onderkende het unieke karakter van het evenement door twee bekende Nederlanders als ambassadeurs te sturen, waaronder Ria Valk, om zo nog meer bekendheid aan het evenement te garanderen.

©2014 Dick Buskermolen