Zaterdag 31 januari 2009.

In "De Republiek" hield het St. Blasius Gilde de Algemene Jaarvergadering en Statiedag vergadering. Tevens werden er 4 jubilarissen gehuldigd vanwege hun lidmaatschap bij het gilde: de heren Bas Doedeijns uit Oudheusden, Ger Sluijmers uit Oudheusden en Willem de Vaan uit Drunen vanwege 25-jarig lidmaatschap en Rien van der Staak uit Heusden voor het 50-jarig lidmaatschap.
Rien ontving uit handen van de hoofdman van Kring Maasland een kringonderscheiding in goud.

vlnr.: Rien van der Staak, Willem de Vaan, Ger Sluijmers, Bas Doedeijns.

2009 Dick Buskermolen