Herdenking Stadhuisramp op woensdag 4 november 2009.

Op 4 november 2009 is het precies 65 jaar geleden dat de Duitsers onaangekondigd de toren van het stadhuis opbliezen. Ze wilden verhinderen dat de geallieerden het gebouw konden gebruiken als uitkijkpost. In de kelder van het stadhuis hadden zich op dat moment tweehonderd Heusdenaren verscholen voor de vuurgevechten tussen Duitsers en de oprukkende geallieerden. Toen het hele stadhuis instortte, kwamen 134 mannen, vrouwen en veel kinderen om. Dit jaar werd er uitgebreid stil gestaan bij de stadhuisramp.
De herdenking vond vanaf 17.45 uur plaats in de Grote kerk.
Er werd een toespraak door Burgemeester Henk Willems gehouden, een gedicht voorgedragen en de documentaire 'Naast het graf', die gaat over de gevolgen van de stadhuisramp van Heusden, vertoond. Verder werden de namen van de slachtoffers voorgelezen, vond de overdracht van de gedenksteen plaats en ging het Heusdens Mannenkoor optreden.
Hierna liep men gezamenlijk vanuit de kerk naar de gedenksteen, waar vanaf ongeveer 19.45 uur de ceremonie verder voltrokken werd. Vanuit de kerk werden in totaal 134 kaarsjes meegedragen, door leerlingen van de Johannes Paulusschool en de andere aanwezigen, welke na de kranslegging om de gedenksteen geplaatst werden.

2009 Dick Buskermolen