In gebruikname van het speeltoestel aan het Plataanplein

Donderdag 2 juni 2009. Het speeltoestel is in opdracht van de gemeente Heusden ontworpen door leerlingen van het Technasium van het d'Oultremontcollege.
In het schooljaar 2008-2009 start het d'Oultremontcollege in Drunen voor de brugklassers met een nieuwe stroming voor het VWO. Vanaf nu kunnen zij het Technasium met als hoofdvak O&O gaan volgen. O&O staat voor onderzoek en ontwerpen. Het is een bčtavak met speciale aandacht voor natuurkunde en techniek.
Om de kennisontwikkelingsrace in Europa bij te kunnen houden, heeft de Nederlandse regering besloten om vanuit het voortgezet onderwijs meer leerlingen te laten doorstromen naar de hogere technische opleidingen. Sterker nog, Nederland wil bij de top van Europa gaan horen als het gaat om innovatie, onderzoek en onderwijs. Daarbij wil men vooral gebruik maken van bestaand talent binnen bedrijven onderzoeksinstellingen. Het d'Oultremontcollege heeft de gemeente verzocht projecten aan te leveren voor het Technasium. Hierop heeft de gemeente de situatie op het Plataanplein aangeleverd.
De situatie:
Het speeltoestel op het Plataanplein is door vandalisme in rook opgegaan. Hiervoor diende natuurlijk een nieuw toestel te komen. Deze opdracht is uitgezet bij het Technasium. De leerlingen zijn voor een toelichting uitgenodigd op de gemeentewerf alwaar zij een rondleiding hebben gehad over de werf. Door middel van een presentatie hebben ze uitleg gegeven over de werkwijze bij vervanging van een speeltoestel door de gemeente. Hierbij is bijvoorbeeld gesproken over de voorbereiding, de wens van de doelgroep, leeftijdsonderzoek, budgetten en ondergronden.
De opdracht: 
Ondersteuning van de gemeente Heusden bij het realiseren van een nieuwe speelmogelijkheid op het Plataanplein.
- zorgdragen voor een nieuw toestel (cat. 6-12 jaar) binnen een bepaald budget
- kostenberekening zoals ondergronden, plaatsingskosten, uren en hergebruik van toestellen van de Hortensiastraat.
De leerlingen hebben zich vol enthousiasme op deze opdracht gestort, werkten in groepen van 3 leerlingen. Door middel van maquettes hebben zij de opdracht zo goed mogelijk in beeld gebracht. Deze zijn aan de gemeente gepresenteerd in het bijzijn van ouders, grootouders en de leraren. Naar aanleiding van de reacties van de leerlingen, ouders en de school mag dit eerste project van het Technasium een succes genoemd worden.

©2009 Dick Buskermolen