Opening gerestaureerde sluizen Elshoutse Zeedijk

Woensdag 25 maart 2015 werd stilgestaan bij de tussentijdse oplevering van het deelproject Verlande Wiel. 
Hiermee is een eerste mijlpaal bereikt in het project van de Elshoutse Zeedijk. Door samenwerking van de Provincie Noord-Brabant, Waterschap Aa en Maas, Platform de Langstraat en de gemeente Heusden is dit project tot stand gekomen. Dankzij de inspanning van deze partijen kan de Zeedijk het eeuwenoude verhaal blijven vertellen over bescherming tegen het wassende water van de rivieren en de zee
Vanuit het college waren wethouders Margo Mulder (portefeuille Natuur), Wim van Engeland (portefeuille Monumenten) en Hanne van Aart (portefeuille recreatie en toerisme) aanwezig bij de opening.
De Elshoutse Zeedijk is een bijzonder fenomeen in het Brabantse landschap. De dijkdoorbraken, bewuste dijkdoorstekingen en de aanleg van sluizen en schansen hebben invloed gehad op hoe de dijk nu is. De dijk maakt onderdeel uit van de Zuiderwaterlinie en vertelt het eeuwenoude verhaal van het gebied rondom Heusden. De Elshoutse Zeedijk is dus erg belangrijk voor de gemeente Heusden. Het opknappen van de dijk is niet alleen goed voor de cultuurhistorie, maar ook voor de natuur en recreatie.
Er werd gevierd dat de volgende doelen zijn gerealiseerd rondom het Verlande Wiel:
Herstel van de Oudheusdense sluis;
Aanleg van een wandelpad om het wiel;
Verwijderen van de houtopstanden;
Uitbaggeren van het wiel en uitbaggeren van de waterlopen ter hoogte van de sluiswerken;
Herstel sluis in ‘t Drunens Loopke (door Platform de Langstraat).

Het project van de Elshoutse Zeedijk is daarmee nog niet afgerond. De volgende doelen moeten nog worden gerealiseerd:
Aanleg van een vlonder(pad) bij het wiel;
Realisatie van parkeerplaatsen aan de Kooilaan;
Realisatie van stalling voor de fietsers, zodat deze een korte wandeling kunnen maken;
Opknappen dubbele sluis.

Brocéliande

©2015 Dick Buskermolen