Gouden en Briljanten Huwelijksjubileum Sjef en Joke Sikkers-Cales, 11 nov. 2008/2023

Zaterdag 11 nov. 2023 waren Sjef en Joke Sikkers 65 jaar getrouwd. Burgemeester Willemijn van Hees heeft hen een bezoek gebracht.


Bovenstaande foto donderdag 11 december 2008, toespraak gemeente Gouden Echtparen in kasteel voormalig Land van Ooit.

2008/23 Dick Buskermolen