Woensdag 25 nov. 2015. Dames kerkkoor Elshout huldigde Sjan van de Wiel-Verhoeven voor 25-jarig lidmaatschap.

2015 Dick Buskermolen