Maandag 20 september 2021. Tijdens een besloten bijeenkomst in De Mand te Vlijmen hebben diverse organisaties die in de gemeente Heusden werkzaam zijn een samenwerkingsovereenkomst getekend. In deze overeenkomst staat dat zij er alles aan doen om te komen tot een Dementie Vriendelijke Gemeenschap in Heusden. Hoe ze dat gaan doen? Samen organiseren ze dit jaar diverse activiteiten waardoor duidelijk wordt dat Heusden een dementievriendelijke gemeenschap is.

Tijdens de bijeenkomst waren de onderstaande personen aanwezig en hebben hun handtekening onder de samenwerkingsovereenkomst gezet.

Peter van Steen – gemeente Heusden
Ria Wijnen - Alzheimer Nederland: Afdeling Midden-Brabant
Koj Koning – ContourdeTwern
Ria de Folter - Senioren Raad Gemeente Heusden
Jan van Loon - Adviesraad Sociaal Domein Heusden
Dolf Becx – Zorgboerderij Giersbergen
Coby Gijsbers - Woonveste

In totaal zijn er tien organisaties die hun handtekening onder de samenwerkingsovereenkomst zullen zetten.
De overige drie organisaties zetten hun handtekening op een later moment, dit zijn: Mijzo, Thebe Wijkverpleging en Zorgboerderij de Herbergier. 
Het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst vond plaats in een week vol met activiteiten rondom het thema dementie. Zo kunnen inwoners naar de film “The leisure seeker”, is er een voorlichting over domotica thuis (huisautomatisering) voor mensen met dementie en vertelt Judith de Laat over haar boek “Vergeet me”. Een volledig overzicht van de activiteiten is te vinden op www.dementievriendelijkheusden.nl

Peter van Steen

Ria Wijnen

Dolf Becx

Coby Gijsbers

Koj Koning

Ria de Folter

Jan van Loon

Vlnr.: Ria de Folter, Dolf Becx, Peter van Steen, Jan van Loon, Coby Gijsbers, Koj Koning, Ria Wijnen, Marion Arends en Nicole Klaassen

©2021 Dick Buskermolen