Koninklijke onderscheiding Fons en Ans Schillings

Vrijdag 25 april 2014 ontving de heer J.A. (Fons) Schillings en mevrouw J.W.J.M. (Ans) Schillings-van Schaik uit Drunen (resp. 75 en 65 jaar) uit handen van Burgemeester Jan Hammming de koninklijke onderscheiding "Lid in de Orde van Oranje Nassau".

Meneer Schillings was vrijwilliger bij de volkstuinvereniging en bij jongerenkoor Chantemble en mevrouw Schillings was vrijwilliger bij de avondwakewerkgroep. In het verleden richtten ze zich vooral op de leerlingen van de school waar meneer Schilling docent was. Inmiddels zetten zij zich al wel meer dan 16 jaar in voor de Stichting Children of Durgapur. Dit is een kleinschalige organisatie van vrijwilligers die zich de opvang, onderdak en scholing van kinderen uit deze arme Indiase regio ten doel stelt. Het echtpaar heeft zitting in het bestuur van deze Stichting, maar steekt ook daadwerkelijk de handen uit de mouwen om geld bijeen te brengen voor de projecten van deze Stichting.

2014 Dick Buskermolen