Vrijdag 27 maart 2009. Burgemeester Henk Hellegers van Werkendam had de primeur†het historische Nieuwsblad van het Land van Heusden en Altena, de Langstraat en de Bommelerwaard online te lezen. De voorzitter van het Streekarchief†was om 12:00 uur ter plekke om met een ceremoniŽle muisklik het Nieuwsblad 1881-1950†online voor iedere belangstellende te ontsluiten.
Via de website van Salha kunt u het Nieuwsblad voor het Land van Heusden en Altena, de Langstraat en de Bommelerwaard raadplegen ťn volledig doorzoeken. Deze krant werd van 1881 tot 1997 uitgegeven door uitgeverij Veerman te Heusden; op dit moment is het gedeelte tot en met 1950 gedigitaliseerd. Het Nieuwsblad had een wisselende verschijningsfrequentie: in de beginjaren soms twee maal per week, later was sprake van een wekelijkse uitgave. De exemplaren van het Nieuwsblad in bezit van het Streekarchief zijn afkomstig van de uitgeverij. Deze verzameling is jammer genoeg niet helemaal compleet, want de jaargangen 1937-1940 en 1947 ontbreken, vermoedelijk als gevolg van een brand in de toenmalige boekhandel Veerman. Deze jaargangen zijn ook elders niet bewaard gebleven.
Het Nieuwsblad voor het Land van Heusden en Altena kan als liberaal gekenschetst worden en bevat internationaal, nationaal en regionaal nieuws. Het regionale nieuws spitst zich in de eerste plaats toe op het Land van Heusden en Altena, en in iets mindere mate ook op de Langstraat en de Bommelerwaard. Na de Tweede Wereldoorlog werd de uitgever beticht van nationaal-socialistische sympathieŽn, wat een tijdelijk verschijningsverbod tot gevolg had. Om die reden verscheen de krant in 1945 en 1946 onder de titel De Sirene. Naderhand werd de uitgever gerehabiliteerd.
Door X-Cago in Roermond zijn de edities van het Nieuwblad vanaf 1881 tot en met 1950 gescand en digitaal ontsloten. Het Nieuwsblad is destijds ter beschikking gesteld aan het Streekarchief door de heren A.P. en P. van der Pol van Drukkerij Veerman.

website Streekarchief Land van Heusden & Altena: www.salha.nl

links Vincent Schijven van x-cago

Burgemeester Henk Hellegers verricht de eerste handeling tot ingebruikname van de website

Een attentie voor de scheidend voorzitter, burgemeester Henk Hellegers

©2009 Dick Buskermolen