Zondag 27 september 2009, afscheidsreceptie pastoor Ron van den Hout, deel 1.

Pastoor Ron van den Hout vertrekt na 12 jaar pastoraat in de parochie Drunen om te gaan werken voor een grotere parochie in de Bommelerwaard. Opvolger wordt de in 2003 tot priester gewijde pastoor Van Hedelbouw, tot nu toe werkzaam in Breugel.

2009 Dick Buskermolen