Donderdag 15 juli 2010, uitreiking cheque Rotaryclub.

De Rotaryclub Heusden reikte de opbrengst van de 5e boekenmarkt, "BoekenRIJKHeusden", euro 4076,= uit aan stichting Chance2Change-Ghana uit Oudheusden.

Gea Jansen, voorzitter van de Rotaryclub Heusden, heeft de opbrengst van het evenement BoekenRIJK Heusden overhandigd aan de Stichting Chance2Change (C2C) voor het project “schoenmaker blijf bij je leest” van de familie Admiraal en Titus Votere, de voorzitter van de Ghanese tak van de Stichting.
Tijdens een geanimeerde bijeenkomst memoreerde mevrouw Jansen het hele traject, vanaf de start in september vorig jaar tot en met de schitterende realisatie op 4 juli op de Vismarkt in Heusden. Naast de inzet van de Rotaryclub prees ze ook de inzet en ondersteuning van de mensen van C2C, de Bibliotheek Heusden, de Ondernemersvereniging Heusden Vesting, het Heusdens Buro voor Toerisme, diverse individuele ondernemers en nog vele anderen.
De overhandigde opbrengst van € 4076,- zal worden gebruikt om straatkinderen in Ghana een beter toekomst perspectief te geven. Het hele project omvat een opvanghuis voor deze jongeren, die meestal wees zijn, een beroepsopleiding tot schoenmaker en een basiseducatie, bestaande uit leren lezen, schrijven en rekenen alsmede gezondheidsvoorlichting.
De heer Martien Admiraal sprak namens het bestuur van de Stichting zijn dank uit voor het geweldige bedrag dat ze ontvangen hebben en dankt allen die bijgedragen hebben voor hun inzet.

vlnr.: Martien Admiraal, Titus Votere, Maartje Admiraal en Gea Jansen, voorzitter Rotaryclub Heusden.

©2010 Dick Buskermolen