Th.J. Rijkenschool, Voedselbank inzameling.

Donderdag 20 december 2012 vierden de leerlingen Kerst op school. Dit deden ze d.m.v. van een gevarieerd programma. En onderdeel ervan was : Het Goede Doel. Zij hebben dit jaar gekozen voor de Voedselbank Heusden. Kinderen habben de afgelopen week allerlei produkten meegebracht om de Kerstsfeer van minderbedeelden te verhogen. Overhandiging vond plaats aan Norbert Luijpen van de voedselbank, die ook al enkele gastlessen was komen geven.

2012 Dick Buskermolen