Lintje René van der Drift en Rieky Schalken

Vrijdag 24 oktober 2008. Tijdens een feestelijke avond in Buurthuis De Korf ter gelegenheid van hun kwart eeuw eindredactieschap van De Scherper ontving Dhr. R. van der Drift (52) en Mevr. H.Schalken-Dingemans (61) uit handen van Loco-burgemeester Ben Groen de koninklijke onderscheiding "Lid in de Orde van Oranje Nassau".
De decorandi zijn beiden sinds 1983 betrokken bij de lokale huis-aan-huis krant "De Scherper", welke in 1974 opgericht is. Sinds 1983 vormen zij de tweehoofdige eindredactie van de krant, waarbij mevrouw Rieky Schalken vooral belast is met de planning, voorbereiding, coördinatie en redactie. De heer René van der Drift selecteert artikelen, controleert en corrigeert aangeleverde stukken en is verantwoordelijk voor de opmaak van de krant. Beiden representeren de krant en onderhouden de externe contacten.
Naast het eindredactieschap bij De Scherper zijn beide decorandi redactielid geweest (midden jaren zeventig) van het clubblad van de volleybalvereniging Ever Ready.
Mevrouw Schalken is daarnaast ruim tien jaar betrokken geweest bij de Vrouwen Advies Commissie voor de Woningbouwvereniging in Vlijmen en is anno 2008 al jarenlang mantelzorger.
De heer Van der Drift was ruim dertien jaar bestuurslid van de Openbare Bibliotheek Vlijmen en heeft al tien jaar zitting in de straatnaamcommissie van de gemeente Heusden.
Beide decorandi werden koninklijk onderscheiden vanwege hun activiteiten op het gebied van cultuur en sport, die ten goede komen aan de samenleving.


©2008 Dick Buskermolen