Postzegel Heusden, dinsdag 22 april 2008, deel 2.

Rechts oud-burgemeester Han ter Laak.

Oud-burgemeester Gerard Scholten en Kees Bol

Oud-burgemeester Marie-Rose Wolterink-Oremus

2008 Dick Buskermolen