Postzegel Heusden, dinsdag 22 april 2008, deel 1.

TNT Post biedt Heusden een eigen postzegel aan. De postzegel wordt uitgegeven omdat het dit jaar 40 jaar geleden is dat de grootscheepse restauratie van de vesting Heusden begon. De onthulling van de speciale postzegel vond plaats bij de molen aan de Stadshaven. Hiervoor was een feestelijk programma gemaakt dat eindigde in het Bezoekerscentrum in het vroegere stadhuis van Heusden. De gasten kregen hier koffie met een gebakje aangeboden. Aansluitend begon de verkoop van de postzegel. Loco-burgemeester Mark Buijs nam de eerste postzegel in ontvangst en presenteerde tevens het programma rond 40 jaar restauratie vesting Heusden. Het eerste velletje postzegels werd geadresseerd naar Otjiwarongo. Onder de genodigden de oud-burgemeesters Gerard Scholten, Han ter Laak en Marie-Rose Wolterink-Oremus. TNT Post geeft de Heusdense postzegel uit in de serie 'Mooi Nederland'. De serie is bedoeld om de aandacht te vestigen op al het moois dat Nederland te bieden heeft. De Heusdense postzegels zijn verkrijgbaar in velletjes van vijf stuks. Ze zijn te koop in de gemeente Heusden en naaste omgeving. Dit jaar krijgen ook Sneek, Coevorden, Amersfoort en Zoetermeer een eigen postzegel. In juni brengt TNT een verzamelvel uit met van elke stad een zegel. Dit verzamelvel wordt landelijk uitgegeven.

Enkele bestuursleden van postzegelver. Philatron uit Drunen en Black Penny uit Heusden

Kunstenaar Kees Bol
Kees Bol, geboren in Oegstgeest in 1916, vestigde zich in de jaren ‘40 als kunstschilder in Brabant. Hij gaf les aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag en aan de toenmalige Academie voor Industriële Vormgeving in Eindhoven. Vanaf eind jaren ‘60 verbleef hij enkele maanden per jaar in het Zuid-Franse Rouveret. Rond 1970 verhuisde hij naar Heusden. In de vestingstad betrok hij samen met zijn vrouw Toos een rijksmonument uit 1605. In zijn atelier in het achterhuis schilderde hij menig portret en stilleven. Ook het Franse en Nederlandse land vormde een onuitputtelijke bron van inspiratie voor zijn landschappen.
Kees Bol exposeerde onder andere in het Van Abbemuseum Eindhoven, het Stedelijk Museum Amsterdam, Museum De Lakenhal in Leiden en het Noordbrabants Museum te ’s-Hertogenbosch.  
In 1982 werd Kees Bol benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau en in 1991 ontving hij de Provinciepenning Noord-Brabant. Kees Bol overleed op 16 september 2009. Hij werd vijf dagen later, op de dag dat hij 93 jaar zou zijn geworden, in Heusden begraven.

©2008 Dick Buskermolen