J.F. van de Poelstichting, 25-jarig jubileum, zaterdag 22 april 2017, deel 1

De stichting heeft ten doel het verlenen van financiële steun aan senioren, organisaties, stichtingen en verenigingen van senioren in de ruimste zin. Deze steun aan senioren beperkt zich tot het oude Heusden (Heusden, Oudheusden, Herpt, Hedikhuizen, Doeveren en Heesbeen). Individuele steun hoort niet thuis in de doelstelling van de stichting, en zal daarom ook niet worden gegeven.

Met optreden van Trés Jolie, Jan Keizer en Anny Schilder, goochelaar Rinpo en Muiterij Kantje Boord.

©2017 Dick Buskermolen