Gouden Huwelijksjubileum Piet en Gonny Verdijk-de Man

Dinsdag 1 augustus 2017 vierden Piet en Gonny Verdijk-de Man hun 50-jarig huw. jubileum.

2017 Dick Buskermolen