Lintje Piet van de Wiel

Vrijdag 24 april 2020 ontving dhr. Piet (P.M.) van de Wiel (74 jaar) uit Vlijmen, uit handen van burgemeester Willemijn van Hees de koninklijke onderscheiding "Lid in de Orde van Oranje-Nassau".

Sinds de jaren ‘80 van de vorige eeuw is Piet van de Wiel als vrijwilliger betrokken bij de Heusdense gemeenschap; eerst als sportvrijwilliger bij de Vlijmense Mixed Hockey Club, later als vrijwilliger in woonzorgcentrum St. Janshof in Vlijmen. Na zijn pensionering heeft hij zijn vrijwilligerswerkzaamheden geļntensiveerd door vrijwilligerswerk te gaan doen bij HTR en Maaswaarden Zorgplein in Wijk en Aalburg.
Daarnaast is hij ook bestuurder/vrijwilliger geworden bij de Heusdense Steunstichting Instellingen Ouderenzorg, de buurtvereniging Vlijmense Dijk, personeelsvereniging De Vutters en de Steunstichting van de scholengemeenschap De Overlaat in Waalwijk.

Vanwege de beperkingen als gevolg van de corona-crisis zijn de kandidaten niet thuis bezocht, maar telefonisch op de hoogte gesteld van hun benoeming in de Orde van Oranje-Nassau. De decoratie wordt op een later moment opgespeld.

Foto: Arna Schoemans\Gemeente Heusden