Priesterwijding Piet de Jong, deel 2

Zaterdag 30 mei 2015. Onder grote belangstelling zijn in de St. Jan te Den Bosch Piet de Jong, Willem Renders en Herman Schaepman tot priester gewijd door Mgr. Hurkmans.

Piet de Jong

Willem Renders

Herman Schaepman

2015 Dick Buskermolen