Postzegelvereniging Philatron, 40-jarig jubileum 2018.

Zaterdag 24 maart 2018. Philatron bestaat 40 jaar. In september 1977 startte in de bovenzaal van de Hoge Braken een werkgroep met de bedoeling om in Drunen een postzegelverèniging op te richten.
Daarvoor bestond reeds een postzegelclub, overwegend personeelsleden van Lips B.V., die regelmatig bij elkaar kwamen in het Trefpunt, doch deze bijeenkomsten hadden geen officieel karakter. De werkgroep startte onder de vleugels van de postzegelvereniging “De Langstraat e.o.” om de kinderschoenen te ontgroeien. Spoedig was de belangstelling dermate groot, dat er naar een andere behuizing gezocht moest worden, wat gevonden werd in Hotel Royal.
Begin 1978 werd uit een vijftal inzendingen de huidige naam van onze vereniging gekozen. Door de steeds groeiende belangstelling voor een postzegelvereniging in Drunen werd in de vergadering op 20 maart 1978 gestemd om zelfstandig te worden, wat met algemene stemmen akkoord bevonden werd. Na enkele maanden waren de officiële stukken opgemaakt en was Postzegelvereniging “Philatron”geboren.
Zaterdag 24 maart 2018 werd een receptie gehouden in 't Rad te Elshout.

Voorzitter Dhr. Joop Heeren met wnd. burgemeester Roel Augusteijn.

Bestuur, vlnr.: Johan Brok, Henk Albers, Joop Heeren, Jan in ’t Veld, Kees van Beek, Jan van Bommel en Ivo Slikkerveer

Allen 40 jaar lid, vlnr.: Mevr. Dorris Zweers, Dhr. Jan in ’t Veld, Dhr. Berry van Beek en Dhr. Albert Hoevenaars

Districtsvoorzitter Cees van den Bosch uit Eindhoven.

©2018 Dick Buskermolen