Woensdag 10 december 2008, Pestert

De Pestert (ook wel gespeld als Pessert of Pessaert) was een buurtschap uit de late Middeleeuwen met slechts een boerderij die iets voorbij de Fellenoord stond (fietspad in westelijke richting volgen, waar die scherp naar links buigt, daar rechtsaf 200 meter), tegen de grens van "Loon op Zand", een nog oudere hoeve met een schuur en bakhuis.
Deze uit het laatste kwart van de 14e eeuw daterende boerderij verdween zes eeuwen later vrijwel geruisloos. Ze was jarenlang een pachthoeve van de adellijke familie d'Oultremont. In 1957 verlieten de laatste bewoners deze boerderij, die daarna is gesloopt.
In 1838 kocht de graaf van d’Oultremont, uit België, dit gebied van de weduwe van burgemeester Steinbach. De graaf en zijn familie verbleef jaarlijks enkele maanden voor de jacht op zijn kasteel in Drunen.

De Pestert is ontstaan als een eengezinsnederzetting op de overgang van een nat naar een droog gebied aan de Oude Bossche Baan, een al in de Middeleeuwen bestaande verbindingsweg tussen 's-Hertogenbosch en Antwerpen.
Over deze baan, die door de zandverstuivingen regelmatig moest worden verlegd, loopt nu het verharde fietspad richting de Roestelberg.
De familie d'Oultremont had in 1838 de hoeve met omliggende terreinen gekocht van de familie Steinbach (schout van Drunen), welke het sinds 1823 in bezit had gekregen van de toenmalige bewoners, de familie van Leijden.
Op 15 januari 1976 werd de Vereniging Natuurmonumenten de nieuwe eigenaar van 66 ha. aan bossen, cultuurgrond, heide en stuifzand.
In 1996 heeft Natuurmonumenten vervolgens de omliggende bossen, die grotendeels in eigendom waren van de (toenmalige) gemeente Drunen, aangekocht.

Op de foto's is de beukenlaan te zien, die rond 1900 geplant is door de graven van d’Oultremont.
Deze hebben ook de beuken geplant aan de Eendekooi in Drunen en aan de Kasteelllaan in Nieuwkuijk, de oprit van de Bosscheweg naar het kasteel.
Langs de beukenlaan staat een tamme kastanje, op het voormalige erf van de boerderij, welke waarschijnlijk rond 1825 geplant is door de toenmalige bewoners, de fam. Van Leijden.

De reden dat De Fellenoord en De Pestert zover van de bewoonde wereld afliggen, komt door de strookverkaveling.
Vroeger werden vanuit de Grotestraat in Drunen lange stroken grond verpacht. Na verloop van tijd werden daarvan stukken verkocht. De Pestert stond aan het begin van zo’n verkocht stuk grond.

Ddie het sinds 1823 in bezit had gekregen van de toenmalige eigenaren, de familie van Leijden. Op 15 januari 1976 werd de Vereniging Natuurmonumenten de nieuwe eigenaar van 66 ha aan bossen, cultuurgrond, heide en stuifzand. Bomen, waaronder een oude tamme kastanje, en enkele fundamenten herinneren nog aan de ligging van de eengezinsnederzetting uit de late Middeleeuwen. In 1996 heeft Natuurmonumenten vervolgens de omliggende bossen, die grotendeels in eigendom waren van de gemeente Drunen, aangekocht. Externe links

komend vanaf de Fellenoord

rechtsaf, van het fietspad weg

De tamme kastanje op het voormalige erf van de boerderij.

Voor de kastanjeboom, richting noord

idem richting zuid