Onderscheiding Paul Peters

Vrijdag 26 april 2024 ontving Dhr. Paul Peters (70 jaar) uit Vlijmen,†uit handen van burgemeester Willemijn van Hees, de koninklijke onderscheiding "Lid in de Orde van Oranje-Nassau".

Redenen van onderscheiding:
Paul Peters heeft zich gedurende vele jaren ingezet voor de Focolarebeweging.
Vanaf 2006 vervult hij de rol van secretaris van Stichting Mariapoli MariŽnkroon, waar hij verantwoordelijk is voor de dagelijkse leiding.
Hij heeft onvermoeibaar gewerkt om Abdij MariŽnkroon te maken tot een vormings- en ontmoetingscentrum van Focolare Nederland. Van 2013 tot 2023 was hij voorzitter van Stichting Nieuwe Mensheid.
Sinds 2018 is hij ook voorzitter van Stichting Arkgemeenschap Haarlem, waar mensen met een beperking wonen en/of werken.

foto: Arna Schoemans