Vrijdag 9 januari 2015 ontving Dhr. P.M.R.M. (Paul Michel) de Grood uit Vlijmen (66 jaar) uit handen van Loco-Burgemeester Erik de Ridder van gemeente Tilburg de koninklijke onderscheiding "Ridder in de Orde van Oranje Nassau".

Bij gelegenheid van zijn terugtreden als anesthesioloog in het TweeSteden Ziekenhuis, is dr. De Grood benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
Hij kreeg deze onderscheiding vanwege zijn rol bij het introduceren van moderne anesthesie- en pijnbestrijdingtechnieken op de locatie Waalwijk. Door deze technieken is de traditionele algehele narcose naar de achtergrond verdwenen en zijn de lokale toepassing voor zowel narcose als pijnbestrijding gemeengoed geworden. Het ge´ntroduceerde pijnbeleid is een belangrijke indicator geworden voor kwaliteit en veiligheid binnen ziekenhuizen. Daarnaast heeft De Grood meegeholpen bij het ontwerpen van succesvolle liesbreuk- en prothesiologie/heup- en kniestraten.
Verder heeft hij zich in het ziekenhuis ingezet voor goed onderwijs en kwaliteitsverbetering. Vanaf het begin van zijn aanstelling heeft hij een belangrijke taak vervuld in het op de werkvloer onderwijzen van het personeel. Zo heeft hij het Crew Resource Management op de operatiekamer ge´mplementeerd. Dit is een systeem dat in de vliegwereld gebruikt wordt en dat zich richt op het maken van en het strikt naleven van afspraken over communicatie en samenwerken.
Ook doet dr. De Grood vrijwilligerswerk in Afrikaanse landen. De ervaringen die hij daarbij opdoet komen de dagelijkse praktijkvoering in Nederland ten goede.
In de recreatieve luchtvaartsport levert hij een onophoudelijke bijdrage aan passende vliegmedische regelgeving voor recreatieve vliegers door zijn deelname aan maar liefst drie adviescommissies voor medische zaken van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor de Luchtvaart.

ę2015 Dick Buskermolen