Paters Abdij MariŽnkroon

Op 6 april 2007 was het 50 jaar geleden dat de abt van de abdij MariŽnkroon, pater Gerardus Hopstaken, tot priester werd gewijd.
In 1943 verhuisde hij vanuit zijn woonplaats Den Bosch naar het Godefridusconvict van MariŽnkroon.
Daar volgde hij het Godefriedus-College, een gymnasium voor jongens die priester wilde worden.Na 6 jaar kon er een keuze gemaakt worden binnen welk klooster de opleiding werd voortgezet. Daarna volgde pas de eigenlijke opleiding theologie en filosofie.
Hij koos voor MariŽnkroon en is in 1950 ingetreden. Hij wilde priester worden en in het Godefridusconvict was een vrij seminarium gevestigd, waardoor hij de mogelijkheid had om zelf een kloosterorde te kiezen.
Vijftig jaar geleden, 6 april 1957, werd pater Hopstaken tot priester gewijd in een parochiekerk in Nijmegen, waar 92 wijdelingen en diakens door Mgr. Bekkers in hen ambt werden bevestigd.
Op 22 april mocht hij zijn eerste Heilige Mis opdragen. Dat gebeurde in zijn oude parochiekerk, de Sint-Leonarduskerk in Den Bosch, waar hij was gedoopt en zijn eerste Heilige Communie ontving.
Na zijn studie filosofie en theologie ging hij in Nijmegen Grieks en Latijn studeren. Van 1964 tot 1988 was hij verbonden aan het Dr. Mollercollege in Waalwijk als leraar Grieks en Latijn, tevens was hij daar ook moderator en schooldecaan.
Vanuit zijn leraarschap heeft hij zich een decennia lang beziggehouden met de vertaling van het Wetboek van het Canonieke Recht, de Codex Iuris Canonici, waarbij hij alle 1752 wetten heeft vertaald, en de laatste de belangrijkste vindt:
"Geestelijk welzijn en zielenheil is de hoogste wet in de kerk".
Foto 2 nov. 2007.
Pater Hopstaken is dinsdag 26 jan. 2016 overleden.

Op 26 januari 2016, het feest van de HH. Robertus van Molesme, Albericus en Stefanus, de stichters van de orde van CÓteaux (CisterziŽnzers) overleed in de abdij MariŽnkroon Jan Hopstaken. Als 13-jarige kwam Jan Hopstaken vanuit Den Bosch naar de Abdij MariŽnkroon en volgde er het kleinseminarie. Later werd hij lid van de orde en kreeg hij de kloosternaam Gerardus. Hij studeerde filosofie en theologie en in 1957 werd hij door toenmalig bisschop Bekkers tot priester gewijd. Aan de universiteit van Nijmegen studeerde hij klassieke filologie (Latijn en Grieks). Tussen 1964 en 1988 was hij als leraar klassieke talen verbonden aan het Dokter Mollercollege te Waalwijk. Hij was een gewaardeerd leraar. Ook maakte hij zich verdienstelijk voor de nederlandse vertaling van het latijnse wetboek van het kerkelijk recht. In 1991 werd Gerardus Hopstaken gekozen tot abt van de abdij MariŽnkroon. Toen woonden er nog 27 medebroeders op het terrein. In de jaren die volgden heeft hij ze bijna allemaal mee ten grave moeten dragen. In 2004 werd onder zijn leiding het 100-jarig bestaan gevierd van de cisterciŽnzers op MariŽnkroon. Een groots gebeuren dat ergens ook een afscheid inluidde. Toen was het proces al begonnen waarbij de abdij in fases overgedragen zou worden aan de Focolare-beweging. Abt Hopstaken was een beminnelijke man; iemand die op heel bescheiden wijze iets uitstraalde van een minzame goedheid. We zijn hem dankbaar voor alles wat hij en de cisterciŽnzergemeenschap betekend hebben voor de parochies in onze regio. Ook op cultureelhistorisch vlak heeft hij vele verdiensten. Het was zijn vurige wens dat de culturele verenigingen die al jaren bij de abdij gastvrijheid genieten vanuit dezelfde plaats hun taak verder vorm zouden geven.

Pater Kees Schuurmans (18 december 1930 / 16 november 2017), Pater Jacobus, vierde 7 september 2003 zijn 40-jarig priesterjubileum.
Als lid van de Orde der CisterciŽnzers en wonend in abdij MariŽnkroon is hij dan al meer dan 25 jaar pastor op de Vliedberg, daarvoor was hij pastor in Nieuwkuijk.
Als jongen van 16 jaar, in 1947, ging hij uit Tilburg naar het klein seminarie van abdij MariŽnkroon.
Hij ging alleen naar huis tijdens de vacanties, dus met Kerstmis, Pasen en de grote vacantie.
Op de abdij werd er veel aan sport en beweging gedaan, ze hadden een eigen voetbalclub.
Na het klein seminarie heeft hij met veel plezier het noviciaat gevolgd, vooral de studie theologie en filosofie.
In 1963 werd Jacobus tot priester gewijd, toen woonden er nog 83 kloosterlingen op MariŽnkroon.
Na zijn priesterwijding heeft hij geassisteerd in een aantal parochies, zoals Waalwijk, Herpt en Hedikhuizen.
Vervolgens 9 jaar als pastor in Nieuwkuijk. Daar hoopte hij pastoor te worden. Maar een wereldgeestelijke werd daar benoemd tot pastor.
In 1977 werd hij pastor op de Vliedberg, parochie de Goddelijke Voorzienigheid. De toenmalige pastoor Kamp werd 65 jaar in 1985 en ging weg.
Toen is Jacobus tot pastoor benoemd.
In 1963 stonden de kloosterlingen om 4 uur 's-morgens op. Toen de paters ook godsdienstlessen gingen geven, is het aanvangstijdstip van het koorgebed verschoven naar half acht. Hij hield van zingen en Gregoriaanse gezangen, en had er moeite mee dat deze werden ingekort en in het Nederlands werd gezongen.
Vooral het contact met de mensen, bijv. het afleggen van bezoeken na een overlijden en de contacten met de koren van de Vliedbergkerk vindt Jacobus het leuke aan het pastorale werk.

Maandag 26 augustus 2013. Pater Schuurmans

©2007/13 Dick Buskermolen