Scholengemeenschap "de Overlaat", Waalwijk, deel 2.

Donderdag 7 juli 2016. Diplomauitreiking de Overlaat.

Hieronder volgt uitreiking richting metaal.

2016 Dick Buskermolen